Data: 27.11.2023

1. Wstęp

Pulsar Work&Service sp.z o.o. (dalej zwana „Spółka”) z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 / 11.01B, 90-057 Łódź, NIP: 7252328927, REGON: 524607802, KRS: 0001022837, dba o ochronę prywatności swoich Klientów, Pracowników oraz Odwiedzających jej stronę internetową. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

2. Dane Osobowe

Spółka gromadzi dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonychusług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO (RozporządzenieParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych).

3. Cel Przetwarzania Danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu:
● Realizacji umów i świadczenia usług rekrutacyjnych.
● Zachowania zgodności z przepisami prawa pracy.
● Komunikacji z Klientami i Pracownikami.
● Administrowania procesami rekrutacyjnymi.

4. Przekazywanie Danych

Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami prawa.

5. Bezpieczeństwo Danych

Spółka podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy rozpowszechnianiem. Dostęp do danych mają jedynie upoważnione osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

6. Prawa Osób, których Dane Dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z tych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

7. Cookies

Strona internetowa Spółki korzysta z plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny oraz analizy ruchu na stronie. Można zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą przeglądarki internetowej.

8. Kontakt

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt:
● E-mail: biuro@pulsar.work
● Adres korespondencyjny: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 / 11.01B, 90-057 Łódź.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej PolitycePrywatności. Aktualizacje będą publikowane na stronie internetowej Spółki.

Ostatnia aktualizacja: 27.11.2023

Skontaktuj się
z nami.

z chęcią odpowiemy na pytania.

Dział komunikacji z klientem

biuro@pulsar.work 690 38 55 22